Frequently asked questions

Kas igaüks võib kasutajaks registreerida?

Kas igaüks võib kasutajaks registreerida?

Kasutajaks saab registreerida, kui oled sugulane mõne andmebaasis oleva isikuga.

Registreerimisel pead näitama oma suguluse mõne andmebaasis oleva isikuga. Ligipääsu andmebaasile otsustab lehe administraator.