Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Jaak (Woek)


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
3 isikul on sünnikoht määramata: Jaak (Woek), Petri Tõnise Jüri _, Ann _.