Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Hans Nelling


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
1 isikul on sünnikoht määramata: Hans Nelling.