Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Lena Kreek


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
7 isikul on sünnikoht määramata: Lena Kreek, Mart Kreek, Viiu Mikk, Jaan Kreek, Mari _, Turvaste Jüri (Kreek), Greet _.