Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Mari Vaan


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
7 isikul on sünnikoht määramata: Mari Vaan, Juhan Vaan, Leno _, Mihkel _, Stina Brandt, Wanna Mihkli Jaan _, Maie _.