Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Pedigree map of Jakob Rakkaselg


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Jakob Rakkaselg, Jüri Rakkaselg, Ann Mõisaäär, Kaarle Jüri Rakkaselg, Liso _, Hans Mõisaäär, Wio _, Hans Rakkaselg, Mari _, Mõisa Jüri Jaan _, Leno _.