Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Hans Kokk


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
7 isikul on sünnikoht määramata: Hans Kokk, Jaan Kokk, Mari _, Seppa Hans (Kokk), Ewa _, Mardi Mihkli Karel _, Liso _.