Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Mari Kallas


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
15 isikul on sünnikoht määramata: Mari Kallas, Jaan Kallas, Ann Uustuba, Jaan Kallas, Maie _, Mihkel Uustuba, Liso _, Kalda Jaan {Kallas}, Ann _, Lauri Nigolas _, Mari _, Alt-Wöhma Madis _, Mari _, Rein _, Mari _.