Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Jaan Kallas


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
13 isikul on sünnikoht määramata: Jaan Kallas, Jaan Kallas, Maie _, Kalda Jaan {Kallas}, Ann _, Lauri Nigolas _, Mari _, Kukke Frits _, Mai _, Lauri Jaani Hans _, Mari _, Nilbi Ado _, Mari _.