Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Ann _


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
11 isikul on sünnikoht määramata: Ann _, Kassama Indrik _, Eva (Lillesiim), Kubia Hinriko Jaan _, Liso _, Maido Jüri (Lillesiim), Mall _, Maido Jüri _, Kai _, Petri Jüri _, Kadri _.