Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Sugupuu kaart isikule Karl Johannes Laurik


0 isikut kuvatud, kõigist võimalikest 15, seda 4 põlvkonnast.
1 isikul on sünnikoht määramata: Karl Johannes Laurik.