Individuals — PAALIS

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Adam Paalis
October 12, 1824
197 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 May 24, 1867
155 42 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Aleksander Paalis
October 2, 1911
110 0 1943
79 31 Tuesday, January 19, 2010 12:35 AM
Aleksander Paalis
March 2, 1849
173 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
2 July 10, 1881
141 32 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:32 PM
Aleksander Paalis
August 29, 1881
141 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1991 Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Aleksander Johannes Paalis
April 20, 1892
130 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 January 21, 1897
125 4 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Aleksandra Elise Paalis
Aleksandra Elise Porn
April 6, 1880
142 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
1 before 1990 Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Alma Paalis
May 8, 1898
124 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 January 16, 1921
101 22 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eesti
Sunday, November 6, 2016 7:32 PM
Anna Paalis
April 23, 1886
136 0 October 4, 1889
132 3 Saturday, September 19, 2009 12:59 AM
Anna Paalis
Anna Neuhoff
May 15, 1850
172 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
4 before 1960 Monday, July 8, 2013 6:10 PM
Artur Georg Paalis
March 17, 1897
125 Tallinn, Harjumaa, Eesti
0 February 12, 1935
87 37 Tallinn, Harjumaa, Eesti
Sunday, November 6, 2016 7:45 PM
Artur Roman Paalis
May 2, 1886
136 Tallinn
0 before 1996 Monday, July 8, 2013 6:00 PM
August Paalis
April 6, 1883
139 Väike- Lähtru m, Martna khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1993 Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
August Paalis
March 15, 1885
137 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
0 April 27, 1947
75 62 Liivi, Kullamaa, Haapsalu raj, Eesti NSV
Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Eduard Paalis
October 7, 1895
126 Tallinn
0 May 2, 1896
126 0 Thursday, January 21, 2010 12:32 AM
Eric Ferdinand Paalis
January 21, 1891
131 Tallinn, Harjumaa, Eesti
0 1971
51 79 Sunday, November 6, 2016 7:32 PM
Georg Woldemar Paalis
July 1, 1883
139 Tallinn
0 January 23, 1888
134 4 Tallinn
Sunday, November 6, 2016 7:32 PM
Jüri Paalis
Georgi Paalis
December 6, 1833
188 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
11 October 8, 1907
114 73 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Gustav Paalis
December 23, 1845
176 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 February 17, 1859
163 13 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Jaan Paalis
October 16, 1837
184 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1947 Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Jaan Paalis
August 5, 1856
166 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 January 25, 1859
163 2 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Thursday, July 11, 2013 5:36 PM
Liisa Paalis
Jelisaveta Paalis
Liisa Tiigimaa
November 2, 1879
142 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
2 1945
77 65 Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Johanna Sophie Paalis
Johanna Sophie Kiintok
March 11, 1886
136 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 April 23, 1944
78 58 Sao Paolo, Brazil
Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Juhan Paalis
Johannes Paalis
April 16, 1874
148 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1984 Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Johannes Eduard Paalis
September 11, 1893
129 Tallinn, Harjumaa, Eesti
0 1962
60 68 Tallinn
Monday, July 8, 2013 5:47 PM
Juhan Paalis
Johannes Paalis
April 16, 1874
148 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1984 Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Seppa Juhan Paalis
August 31, 1775
247 Rootsiküla, Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
4 October 27, 1841
180 66 Keskküla, Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Jula Paalis
Jula Vaarmann
January 18, 1845
177 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
4 before 1955 Sunday, November 17, 2013 10:43 AM
Jüri Paalis
Georgi Paalis
December 6, 1833
188 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
11 October 8, 1907
114 73 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Jüri Paalis
August 17, 1862
160 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
3 March 8, 1930
92 67 Tallinn, Harjumaa, Eesti
Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Jüri Paalis
about 1813
209 4 May 8, 1852
170 39 Keskküla, Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Jüri Paalis
April 6, 1821
201 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
4 November 29, 1856
165 35 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:18 PM
Jüri Paalis
February 12, 1851
171 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
2 before 1961 Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Jüri Paalis
about 1804
218 3 April 6, 1861
161 57 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:18 PM
Karl Paalis
January 24, 1863
159 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 May 12, 1869
153 6 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Kustas Paalis
July 6, 1877
145 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
1 before 1987 Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Kustas Paalis
February 6, 1825
197 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
2 February 18, 1868
154 43 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:18 PM
Liisa Paalis
Jelisaveta Paalis
Liisa Tiigimaa
November 2, 1879
142 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
2 1945
77 65 Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Madis Paalis
February 12, 1865
157 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 February 18, 1865
157 0 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Madis Paalis
February 23, 1855
167 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
6 August 9, 1924
98 69 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eesti
Sunday, November 6, 2016 7:42 PM
Sepa Madis Paalis
February 23, 1809
213 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
6 March 7, 1883
139 74 Keskküla, Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:30 PM
Madis Paalis
August 20, 1854
168 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
3 before 1964 Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Madis Paalis
March 16, 1860
162 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
1 before 1970 Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Madis Paalis
about 1821
201 0 July 10, 1839
183 18 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:32 PM
Mari Paalis
about 1805
217 0 before 1915 Monday, July 8, 2013 6:10 PM
Mari Paalis
December 15, 1842
179 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 December 15, 1842
179 0 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Mari Paalis
Mari Öören
September 9, 1859
163 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
3 before 1969 Monday, July 8, 2013 9:28 PM
Maria Paalis
February 12, 1851
171 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1961 Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Maria Langmann Paalis
Maria Langmann Paalis
Maria Prüggi
August 22, 1883
139 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1993 Sunday, November 6, 2016 7:18 PM
Marie Paalis
August 12, 1899
123 Vanamõisa, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 June 29, 1911
111 11 Thursday, July 18, 2013 9:27 PM
Marie Katarina Paalis
April 18, 1882
140 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 February 6, 1884
138 1 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Monday, July 8, 2013 9:15 PM
Mihkel Paalis
May 15, 1850
172 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 August 29, 1850
172 0 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Miina Paalis
Miina Rakkaselg
December 11, 1873
148 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 November 3, 1945
76 71 Monday, July 8, 2013 5:56 PM
Pauliine Paalis
December 15, 1884
137 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 December 29, 1884
137 0 Seira m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:33 PM
Robert Paalis
September 7, 1868
154 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1978 Thursday, October 17, 2013 8:36 PM
Rudolf Paalis
Rodion Paalis
December 24, 1887
134 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1997 Sunday, November 6, 2016 7:43 PM
Rudolf Paalis
Rodion Paalis
December 24, 1887
134 Vaikna v, Kullamaa khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1997 Sunday, November 6, 2016 7:43 PM
Tõnis Paalis
March 17, 1831
191 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1941 Sunday, November 6, 2016 7:32 PM
Viio Paalis
June 19, 1847
175 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 September 19, 1847
175 0 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
Sunday, November 6, 2016 7:32 PM
Wio Paalis
Wio Ahlmann
September 15, 1823
199 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
4 1880
142 56 Sunday, November 6, 2016 7:40 PM
Wio Paalis
Wio Toppenberg
July 13, 1845
177 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
4 June 24, 1908
114 62 Monday, July 8, 2013 9:15 PM
Wio Paalis
October 26, 1871
150 Kasari m, Kirbla khk, Läänemaa, Eestimaa
0 before 1981 Monday, July 8, 2013 9:34 PM