Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Mihkel Nahk + Liisu Reimer

Lapsi pole

Vanemad Vanavanemad

Info perekonna grupi kohta
Abielu 13. jaanuar 1902