Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Ants Lauter + Erna Vilmer

Lapsi pole

Vanemad Vanavanemad

Info perekonna grupi kohta
Abielu 1929

Lahutus 1949