Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Jaan Aaso + Mari Jaaniks

Lapsi pole

Vanemad Vanavanemad

Info perekonna grupi kohta
Abielu 20. märts 1911