Maidu Leeveri genealoogia andmebaas

Madis Topp + Mari Kirschmetz Mets

Lapsi pole

Vanemad Vanavanemad

Info perekonna grupi kohta
Abielu 18. märts 1851